29.9.2015 Správa silnic Moravskoslezského kraje je rozdělena na šest středisek, která jsou rozmístěna po celém našem regionu. Abychom zjistili, jaké jsou odlišnosti ve způsobu prováděni údržby silnic, který musí být vždy přizpůsoben místním podmínkám, položili jsme všem vedoucím zmíněných středisek postupně tři stejné otázky.1 - Rozhovor s vedoucím střediska Karviná Ing. Václavem Hrachovinou

1)    Letošní léto bylo extrémně horké a takřka bez srážek, což na jedné straně umožňovalo práce v terénu, na druhé straně úmorné vedro některé druhy prací vyloučilo. Co se Vám letos v létě během údržby podařilo provést vlastními zaměstnanci?

„I přes extrémně teplé letní měsíce naši zaměstnanci plnili úkoly běžné údržby a to bez větších prostojů, ba dokonce v prodloužených směnách, kdy se prováděly velkoplošné opravy asfaltových krytů na krajských silnicích a taktéž silnicích I. tříd. Silničáři ze střediska v Karviné kromě prací ve svém okrese spravovali, za použití malého finišeru, i vozovky v ostatních okresech našeho kraje jako například na silnici III/04737 v Pohoři u Oder na Novojičínsku. Kromě velkoplošných vysprávek jsme prováděli na silnicích zálivky spár. Touto činností se oddaluje rozšiřování trhlin, ať už v pracovních nebo mrazových spárách a zabraňuje se pronikání vody do krytu vozovky.  Vznikvýtluků, spár a trhlin je spolu s vyjížděním kolejí nejčastějším problémem, který silničáři řeší v souvislosti s údržbou a opravami asfaltových vozovek. Letos jsme vzhledem k vysokým teplotám po dlouhé době rovněž zaznamenali jev tzv.“ potících se vozovek“.

 Vysprávky malým finišerem

RozhovorKAdln

 2)    Každoročně se v rámci plánu strojních investic pořizuje nová technika, která nahrazuje tu starou nebo doplňuje chybějící. Pořídili jste v letošním roce silničářskou techniku, pokud ano jakou a k jakým účelům bude sloužit?„V letošním roce středisko Karviná pořídilo nové beranidlo na provádění montáže i demontáže svodidel a také beranění směrových sloupků. Nahradilo tak již zastaralé a fyzicky opotřebované beranidlo na traktorovém podvozku. Ihned pododání potřebného materiálu, což jsou svodnice, sloupky a spojovací materiál bylo přistoupeno k opravám a zřízením svodidel, zejména na krajských silnicích po důlních škodách na Karvinsku a také na silnicích I. třídy, které spravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR. Určitě velkým přínosem při údržbě silniční zeleně bude nově zakoupená traktorová ramenová sekačka spolu s podsvodidlovou na podvozku Zetor Proxima, která v rámci jedné jízdy, pokud to konstrukce krajnic dovolí, seče dvojnásobnou plochu (tj. 2x1,2m). Šetříme tak čas i pohonné hmoty“.  

 Ramenová sekačka

RozhovorKAramenovsekaka

 

Podsvodidlová sekačka

RozhovorKAsekaka3)    Za několik týdnů začne pro silničáře zimní období a s tím spojená zimní údržba silnic. Jak jste připraveni na zimu. Došlo v provádění zimní údržby na Vašem středisku k nějakým změnám oproti loňskému roku?„Plán zimní údržby mimo jiné určuje v jakém pořadí a v jakém časovém limitu musí být komunikace ošetřena. Abychom zkrátili časové intervaly na některých vybraných silnicích I. tříd, bylo nutné přistoupit k úpravě plánu zimní údržby. Pro zrychlení údržby byl pro nadcházející zimní období upraven okruh na silnici I/11, mezi Havířovem a Ostravou, probíhajícím okresem Frýdek Místek. Jedná se o to, že tuto vysoce frekventovanou komunikaci budeme vzhledem ke kratším přejezdovým vzdálenostem udržovat z cestmistrovství Albrechtice u Českého Těšína, až po místní úrovňové křížení v Šenově odkud dále směrem na Ostravu provádějí zimní údržbu Ostravské komunikace. To znamená, že zde nebude muset zajíždět vozidlo ze střediska F-M, které naopak posílí zimní údržbu rychlostní komunikace R48  F-M - Tošanovice.“

 Beranidlo na svodidla a směrové sloupy

 RozhovorKAberanidlo