23.9.2015 V Krasově na Bruntálsku je v provozu nově zrekonstruovaný most přes vodní tok Krasovka. Původní konstrukce z roku 1984 byla ve velmi špatném stavebně technickém stavu a při zvýšeném průtoku malý mostní otvor nepřevedl dostatečné množství vody.
 

Stavební práce probíhaly za úplné uzávěry od 4. května 2015 a byly ukončeny v polovině září, což je oproti plánovanému termínu 30. 10. 2015, o více než měsíc dříve.

Starý most přes vodní tok Krasovka

 Krasov2

 

V současnosti se provádí vodorovné dopravní značení a úprava koryta pod mostem. Součástí rekonstrukce mostu byla souvislá oprava přilehlé komunikace v délce cca 1,1km a zřízení nových krajnic.

 

Krasov3

 

Nově zrekonstruovaný most

 Krasov4

 

Celkové finanční náklady ve výši 4,7 mil. Kč jsou hrazeny z mostního programu Správy silnic Moravskoslezského kraje.