18.9.2015  Ve středu 9. září zahájilo středisko Opava Správy silnic Moravskoslezského kraje práce na rekonstrukci silničního propustku v km 1,000 v Budišovicích na silnici III/4652. Důvodem rekonstrukce byl špatný stavebně-technický stav propustku.
 

 budiovice2

 

„Stavební práce spočívají v odstranění původního objektu a konstrukčním zhotovení propustku nového s použitím dvou částí plastové korugované trouby (HDPE) DN 0,80 m. Trouba bude na vtoku přímo navazovat na stávající zatrubnění bývalého otevřeného příkopu. Na výtoku bude trouba ústit v patě upraveného svahu silničního tělesa a výtokový otvor bude odlážděn lomovým kamenem uloženým do betonu. Obsyp trouby bude proveden až do úrovně pláně silničního tělesa pod vozovkou. Směrové vedení vozovky, niveleta i příčný sklon zůstane zachován a bude plynule navazovat na stávající povrch vozovky,“ informoval vedoucí střediska Opava Petr Kudela a dodal: „Celková doba výstavby propustku je cca 14 dnů. Do pátku 11. září byla na vozovce plná uzávěra a od soboty 12. září do středy 23. září bude uzávěra jen částečná.“

  

budiovice4

 

Objízdná trasa je vedena po silnici III/4652 v Budišovicích, dále po silnici III/4669 směr Hrabyně, zde po silnici I/11 směr Ostrava a za místní části Josefovice po odbočení vpravo dále po silnici II/465 směr Kyjovice do osady Zátíší a zde zpět na silnici III/4652 směr Budišovice, dtto v opačném směru.