18.9.2015 Po pěti měsících stavebních prací na silnici III/46812 mají v obci Dolní Lutyně na Karvinsku také nově opravený most ev. č. 46812-6 přes Zbytkový potok.
 

 lutyn4

 

Celková rekonstrukce mostu spočívala v odstranění stávající nevyhovující konstrukce mostu včetně opěr a základů, vybudování nových základů a železobetonových prahů na mikropilotách, osazení nové konstrukce z montovaných dílů z vlnitého plechu, zřízení nových čelních zdí a nových říms, zábradlí a také vozovky. Následně byla provedena úprava koryta vodoteče včetně úprava svahů.

 

 lutyn2

 

Stavební práce byly zahájeny na začátku dubna letošního roku a ukončeny začátkem září. Finanční náklady ve výši 4,7 mil. Kč včetně DPH jsou hrazeny z mostního programu Správy silnic Moravskoslezského kraje. 

 

 lutyn3