9.9.2015 V Komárově byla uvedena do provozu nově zrekonstruovaná křižovatka silnic III/4661 a III/4662. Hlavním důvodem rekonstrukce bylo, vzhledem k dopravní zátěži a pohybu chodců, nevyhovující směrové i výškové  uspořádání.  Původní křižovatka byla nepřehledná, nedostatečně široká a chyběly chodníky. Úpravou křižovatky by rovněž mělo dojít ke snížení hodnot hluku.
 

 komarov2

 

Součástí stavby bylo nové veřejné osvětlení, odvodnění komunikace, úprava vodovodu a dalších inženýrských sítí. Samostatným objektem byla dále   stavba monolitické železobetonové opěrné zdi s kamenným obkladem. Všechny větve křižovatky jsou vybaveny novými přechody pro chodce, navazujícími na nově zbudované  chodníky se signálními pásy. Usměrnění dopravy v  křižovatce je vyznačeno vodorovným dopravním značením a doplněno novými svislými značkami.

 

 komarov3

 

Stavba probíhala, v termínu od 15. 6. do 23. 8. 2015, jednak za částečně omezeného provozu po polovinách, tak i za plné uzávěry některých větví křižovatky po nezbytně nutnou dobu s ohledem na technologie stavebních prací.  

 

 komarov4

 

Náklady na rekonstrukci ve výši 7,4 mil. Kč jsou z velké části hrazeny z regionálního operačního programu a  kromě Moravskoslezského kraje se finančně podílelo i město Opava.

 

 ROPlogo