3.9.2015 Starý most z roku 1955 ve Vrbnu pod Pradědem – Mnichově ev. č. 44520-1 se dočkal celkové rekonstrukce a po čtyřech měsících stavebních prací je opět v provozu.
 

 Mnichov2

 
Stavba v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky byla realizována za úplné uzávěry komunikace, kdy bylo potřeba provést celou rekonstrukci mostního svršku včetně izolace, chodníků, odvodňovače, zábradlí i sanace spodní stavby. Bylo provedeno opevnění opěr a středového pilíře kamennou dlažbou do betonu a následně položen nový živičný povrch vozovky.

 

 mnichov3

 

Rekonstrukce se prováděla v termínu od 8. 4. 2015 do 7. 8. 2015 s náklady ve výši 8,3 mil. Kč, které jsou hrazeny z mostního programu Správy silnice Moravskoslezského kraje.