3.9.2015 Prázdninové měsíce silničáři Moravskoslezského kraje každoročně využívají, kromě letních prací, k přípravě na zimní období. Hlavní činnost spočívá ve zpracování aktuálního plánu zimní údržby, do kterého jsou zapracovány zkušenosti z předešlého zimního období a v návozu posypových materiálů do jednotlivých skladů po celém našem regionu.
 sl2

 Návoz soli na středisku Bruntál

V současnosti je plán zimní údržby II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji připraven ke schválení radou kraje a probíhá návoz posypové soli za výhodnější letní ceny. Kapacita skladovacích prostor na posypovou sůl Správy silnic Moravskoslezského kraje je v současnosti kolem 30 tisíc tun a to díky, v letošním roce dostavěné, nové hale na cestmistrovství v Hrabyni.

 

sl3

 

Nová hala v Hrabyni s kapacitou 1 900 tun soli byla postavena mimo jiné také z důvodu nutnosti zabezpečit zimní údržbu nově vybudovaného asi 10,5 km dlouhého úseku silnice I/11 mezi Ostravou a Opavou, která bude již v nadcházejícím zimním období v provozu a bude zařazena do chemicky udržovaných úseků silnic našeho regionu.

 

sl5

 Nová hala na posypovou sůl v Hrabyni

 

Velká pozornost je věnována technickému zabezpečení zimní údržby. V loňském roce byla na cestmistrovství Frenštát pod Radhoštěm pořízena nová nádrž na uskladnění solankového roztoku pro zkrápění posypové soli, která má lepší účinnost při velmi nízkých teplotách. Během letošního roku doplníme technický park o čtyři nové kompletně vybavené sypače. Pro zimní období 2015/2016 bude mít správa silnic k dispozici 135 vlastních sypačů, v případě nutnosti bude tato kapacita posílena sypači a pluhy dodavatelských firem, informoval technicko-provozní náměstek SSMSK Milan Novák.

 

 sl6

 

Jednou z hlavních činností Správy silnic Moravskoslezského kraje je údržba komunikací v zimním období. Každoročně před zahájením zimní sezóny, která u silničářů začíná 1. listopadu a končí 31. března, probíhá důkladná příprava. Hlavním dokumentem, který je předkládán Radě Moravskoslezského kraje, je plán zimní údržby. Ten jenadřazen šesti samostatným plánům zimní údržby silnic jednotlivých středisek SSMSK a Ostravských komunikací, a. s. a poskytuje podrobný návod řídícím pracovníkům zimní údržby silnic na všech úrovních k řešení případných kalamitních a mimořádných situací, které se mohou vyskytnout. Současně řeší metodiku zabezpečení dispečersko - zpravodajské služby od okresní po celostátní úroveň. Tento plán obsahuje ucelený přehled odpovědných osob, jednotlivých dispečerských pracovišť středisek SSMSK, vyčleněné techniky a udržované silniční sítě v sezóně zimní údržby silnic 2015/2016 v Moravskoslezském kraji.