25.8.2015 I když suché počasí zpomalilo růst travní zeleně, na některých místech vzrostlá a suchá tráva začíná vadit ve výhledu řidičům. To je důvod k zahájení druhé letošní seče, kterou v těchto dnech započali pracovníci Správy silnic Moravskoslezského kraje.
 

Sečení silniční zeleně se provádí ve dvou hlavních cyklech. První probíhala na začátku léta. Zde bylo podstatné především zajistit dobrý výhled řidičům na křižovatkách. Druhá seč na plnou šíři silničního pozemku začíná nyní, a to jak strojně s využitím traktorových sekaček, tak v hůře dostupných místech ruční technikou.

 

seen2

 

Sečení trávy kolem přibližně 2700 km krajských silnic s plochou travního porostu velikosti asi 16 mil. m2 potrvá do podzimu. Postup prací je stanoven podle lokálních potřeb, důležitosti a dopravního zatížení komunikace.

 

Správa silnic Moravskoslezského kraje v letošním roce pořídila novou traktorovou sekačku a 6 podsvodidlových sekaček jako přídavné zařízení ke stávajícím strojům, kdy na vybraných úsecích silnic jedním pojezdem dojde ke dvěma pokosům. Kromě toho se v nepřístupných terénech používají ruční sekačky i křovinořezy.
 
 
V podzimním období se opět bude provádět výsek křoví, kácení stromů a ořez suchých větví silničního stromoví lemující silnice II. a III. tříd. Vše bude záležet na klimatických podmínkách letošního podzimu.