20.8.2015 Nově opravený více než dvou kilometrový úsek silnice třetí třídy mají obyvatelé v Tyře. Náklady na stavbu, která probíhala za částečné uzávěry silnice č. III/4681 v období od 20. července do 18. srpna 2015, byly financovány z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ve výši cca 6,6 mil. Kč.
 

 tyra2

 

Jedná se tak o další ukončenou souvislou opravu krajské komunikace realizovanou v rámci letošních dotací ze SFDI a rozpočtu Moravskoslezského kraje v celkové výši 294 mil. Kč, které musí být do konce roku 2015 vyčerpány. 

 

 SFDI2