• images/slider/s1.jpg
 • images/slider/s11.jpg
 • images/slider/s12.jpg
 • images/slider/s13.jpg
 • images/slider/s14.jpg
 • images/slider/s15.jpg
 • images/slider/s16.jpg
 • images/slider/s17.jpg
 • images/slider/s2.jpg
 • images/slider/s3.jpg
 • images/slider/s4.jpg
 • images/slider/s5.jpg
 • images/slider/s6.jpg
 • images/slider/s7.jpg
 • images/slider/s8.jpg
 • images/slider/s9.jpg
12.8.2015 Koncem července letošního roku byl uveden do provozu nově zrekonstruovaný most přes potok Čermná za Vítkovem na Opavsku ev. č. 442-022. Stavba, která probíhala za úplné uzávěry silničního provozu a spojení s druhým břehem zajišťovala provizorní komunikace a lávka pro pěší a cyklisty, byla ukončena o 14 dnů dříve oproti časovému harmonogramu.
 
 Vtkov3

 

Původní most byl postaven v roce 1961. Jeho rekonstrukce spočívala v sanaci spodní stavby a nosné konstrukce. Byla ubourána horní část poškozených mostních křídel, zhotovena nová spřažená železobetonová deska a kompletní výměna mostního svršku, což je hydroizolace, mostní římsy, zábradelní svodidlo a vozovka. Součástí stavby byly úpravy přilehlých úseků komunikace. V souvislosti s opravou mostu byla provedena obnova poškozeného stávajícího opevnění koryta potoka v místě mostu a přilehlých úsecích včetně odstranění naplavenin.

 

 Vtkov2

 

Finanční náklady ve výši cca 3 mil. Kč byly hrazeny z „Mostního programu 2015“ Správy silnic Moravskoslezského kraje.

 

 Vtkov4