• images/slider/s1.jpg
 • images/slider/s11.jpg
 • images/slider/s12.jpg
 • images/slider/s13.jpg
 • images/slider/s14.jpg
 • images/slider/s15.jpg
 • images/slider/s16.jpg
 • images/slider/s17.jpg
 • images/slider/s2.jpg
 • images/slider/s3.jpg
 • images/slider/s4.jpg
 • images/slider/s5.jpg
 • images/slider/s6.jpg
 • images/slider/s7.jpg
 • images/slider/s8.jpg
 • images/slider/s9.jpg
10.8.2015 Další stavbou, která byla financována v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko je rekonstrukce mostu ev. č. 44331-3 Pilný Mlýn včetně přilehlé komunikace č. III/44331 Litultovice - Lhotka u Litultovic – Moravice na Opavsku.
 
 Mln2
Součástí stavebních prací s celkovými náklady ve výši 24,6 mil. Kč byla modernizace tří propustků, která spočívala v demolici starých a výstavbě propustků nových.  

 

Mln3

 

Rekonstrukce byla zahájena začátkem května letošního roku a během 78 dní došlo k demolici starého a výstavby nového mostu, k výměně asfaltového povrchu vozovky, hloubení příkop, doplnění krajnice, k instalaci směrových sloupků a výstavy, již zmíněných, tří propustků.

 

 ROPlogo