10.8.2015 Další stavbou, která byla financována v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko je rekonstrukce mostu ev. č. 44331-3 Pilný Mlýn včetně přilehlé komunikace č. III/44331 Litultovice - Lhotka u Litultovic – Moravice na Opavsku.
 
 Mln2
Součástí stavebních prací s celkovými náklady ve výši 24,6 mil. Kč byla modernizace tří propustků, která spočívala v demolici starých a výstavbě propustků nových.  

 

Mln3

 

Rekonstrukce byla zahájena začátkem května letošního roku a během 78 dní došlo k demolici starého a výstavby nového mostu, k výměně asfaltového povrchu vozovky, hloubení příkop, doplnění krajnice, k instalaci směrových sloupků a výstavy, již zmíněných, tří propustků.

 

 ROPlogo