inmotion discount
stin

 

27.8.2014  Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace připravuje pořízení zametací nástavby pro celoroční účely provádění čištění (sběrem polétavého prachu) na komunikacích II. a III. tříd ve vybraných městech a obcích okresů Opava. Jedná se o automobilový nákladní podvozek s tzv. zametací nástavboupro zachycení jemného polétavého prachu.

 

 

Ministerstvo pro životní prostředí vyhlásilo pro rok 2014 Operační program Životní prostředí, Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, 2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů s možností pořízení strojů (samosběry) na úklid silničních komunikací za účelem snížení prašnosti, do kterého se Správa silnic přihlásila se žádostí, kterou schválila na svém jednání Rada Moravskoslezského kraje.

 

Předpokládané náklady na pořízení zametací nástavby činí cca 2 400 tis. Kč vč. DPH, rozdíl mezi cenou a výší dotace bude pokryt z investičního fondu Správy silnic.

 

V roce 2012 žádali silničáři úspěšně v rámci tohoto operačního programu o dotaci
na pořízení jednoho jednoúčelového samosběru pro okresy Karviná a Frýdek-Místek. V současné době je již projekt realizován a čištění silnic pořízeným strojem probíhá.

 

 Samosbr2

 

Nadstandardní čistění komunikací již Správa silnic Moravskoslezského kraje úspěšně realizovala v minulých letech jako aktivní projev spoluúčasti kraje
na snižování environmentální zátěže a zlepšení pohody obyvatel kolem průtahů silnic městy. V roce 2013 bylo sesbíráno na celém území našeho regionu přibližně 1 400 tun prachu.