inmotion discount
stin
13.6.2014  V sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě byly 12. června 2014 slavnostně vyhlášeny výsledky VIII. ročníku soutěže STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Vyhlašovateli soutěže, která se každoročně koná pod záštitou hejtmana kraje, jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj.