18.2.2014 Odhalení pomníku kylešovickému rodákovi, politikovi, novináři, významnému legionáři a čestnému občanovi Opavy Josefu Davidovi se uskutečnilo v pondělí 17.2.2014 v blízkosti Správy silnic Moravskoslezského kraje, střediska Opava, které se nachází přímo na stejnojmenné ulici. Proto byl zde také přítomen ředitel organizace Tomáš Böhm a vedoucí střediska Opava Petr Kudela, kteří obdrželi společně s hejtmanem kraje a primátorem Opavy pamětní list a medaili za podporu vzniku památníku.
 
 ADavidrezident
 
Pomník byl slavnostně odhalen v den, kdy slavíme 130. výročí jeho narození a jako jednu z prvních oslav 100. výročí od vzniku čs. legií, na jejichž založení se výrazně podílel.
 
 
ADavidpomnik
 
Úvodní zdravici pronesl hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, osobnost Joži Davida přiblížil plukovník ve výslužbě a činovník Československé obce legionářské Jaroslav Žáček. Iniciátoři zhotovení pomníku, Jaroslav Burda a Břetislav Tůma, nechali zhotovit také speciální pamětní medaile, které předali zasloužilým legionářům a hostům. Závěr patřil proslovu Zdeňka Jiráska, primátora města Opavy.  
 
 ADavid1
 
Při této příležitosti hejtman kraje Miroslav Novák navštívil nově opravené středisko Opava, kde si v doprovodu ředitele organizace a vedoucího střediska prohlédl autopark, zrekonstruované dílny a nově postavený sklad soli.
 
AhejtmanOpava
 
 Kdo to byl Josef (Joža) David?
Narodil se v rodině Štěpána a Mariany Davidových 17. února 1884 v Kylešovicích. V rodině bylo pět dětí, z nichž nejmladšího Jožku rodiče poslali studovat na Matiční gymnázium v Opavě. Při gymnaziálních studiích se angažoval při zakládání Dělnicko-vzdělávací jednotky v Kylešovicích (1901) a vzdělávacího spolku Havlíček v Opavě a Třebovicích a byl za to před maturitou ze studia vyloučen. Nadchl jej program Klofáčovi České strany národně socialistické a v Opavě založil v roce 1902 její základní organizaci. Vystupoval potom jako řečník na stranických manifestacích a táborech lidu.
Politickou aktivitu vyvíjel i v žurnalistice jako redaktor brněnského Pokroku, mostecké Stráže českého severu, opavského Slezského slova, mladoboleslavské Obrany lidu a v Rusku tiskového orgánu čs. legií.
V roce 1914 narukoval 30-letý Joža David na východní frontu, ale už v květnu 1915 přeběhl k Rusům. Prošel zajateckými tábory ve Skobelvě, Nižním Tagile a Darnici, kde se podílel na získávání zajatců pro čs. legie. V květnu 1915 byl v Kyjevě zvolen členem Odbočky Československé národní rady na Rusi. V srpnu 1917 v Moskvě jako člen tohoto vrcholného orgánu čs. Odboje v Rusku spolu s T. G. Masarykem aj. podepsal rezoluci požadující státní svrchovanost pro čs. národ.
Po parlamentních volbách v roce 1920 se stal poslancem Národního shromáždění. Byl do sněmovny kooptován až dodatečně roku 1921 jako jeden ze čtyř nových poslanců reprezentujících Československé legie. Manželkou byla Marie Antonína Valentina, dcera ředitele opavského gymnázia Josefa Fürsta, který jej kdysi vyloučil ze studia. V manželství uzavřené 22. dubna 1924, měli jediné dítě, syna Milana. Poslanecký mandát obhájil i v parlamentních volbách v roce 1925, v roce 1929 a 1935. Poslanecké křeslo si oficiálně podržel do zrušení parlamentu, tedy formálně do 21. března 1939, přičemž krátce předtím ještě v prosinci 1938 přestoupil do nově vzniklé Strany národní jednoty.
Za druhé světové války Joža David působil v exilu ve Spojeném království, kde pomáhal s organizací československých zahraničních jednotek. Zasedal v exilové Státní radě Československé a v Slovanském výboru, který se orientoval na válečnou i poválečnou spolupráci se Sovětským svazem.
V březnu 1945 jako člen delegace londýnské Státní rady se zúčastnil moskevských porad o programu a složení vlády Národní fronty a v dubnu na osvobozeném území ČSR v Košicích, byl v této vládě jmenován náměstkem předsedy. Tuto funkci zastával do listopadu 1945, kdy jako člen předsednictva a poslanec národně sociální strany se stal předsedou Prozatímního, v červnu 1946 pak Ústavodárného národního shromáždění. Po roce 1945 ve významných vládních a parlamentních funkcích věnoval Josef David pozornost také zájmům a potřebám svého rodného kraje. V roce 1946 se stal průvodcem prezidenta D. Edvarda Beneše při jeho návštěvě Opavy. Dne 11. května 1947 byl jmenován čestným občanem Opavy, jejíž součástí se stalo jeho rodiště Kylešovice. V únorové politické krizi 1948 zaujal nerozhodný postoj a podílel se na rozhodnutí předsednictva Ústavodárného národního shromáždění odložit schůzi parlamentu až po vyřešení krize. Poté odešel z politického života, stáhl se do ústraní a věnoval se psaní pamětí. Zemřel 21. dubna 1968 v Praze.
 
 
ADavidmedaile