17.2.2014 Jednoúčelový samosběr, který Správa silnic Moravskoslezského kraje mohla nakoupit díky dotaci z Evropské unie v rámci Operačního programu životní prostředí je již připraven na středisku Karviná k provozu.
 
Záměr realizace projektu „Speciální čistící vozidlo“ odsouhlasila Rada Moravskoslezského kraje v roce 2012. Jedná se o automobilový jednoúčelový nákladní podvozek s tzv. zametací nástavbou pro zachycení jemného polétavého prachu. Toto vozidlo bude celoročně využíváno pro účely provádění čištění. Náklady na pořízení zmíněného automobilu představují přibližně 4,8 mil. Kč včetně DPH, z toho dotace by měla být v maximální výši 90%, tj. Z vlastních zdrojů Správy silnic MSK uhradíme 10%.
Asamosber1
 
Nadstandardní čištění komunikací již Správa silnic MSK úspěšně realizovala v minulých letech a jednalo se o aktivní projev spoluúčasti kraje na snižování environmentální zátěže a zlepšení pohody obyvatel kolem průtahů silnic městy.
 
Asamosber2
 
„Doprava je jedním z faktorů, který působí na znečištění ovzduší v našem kraji. Automobily svou jízdou prach víří a následně jej všichni dýcháme. Častější čištění komunikací však přispívá ke zlepšení situace,“ konstatoval ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm.
Speciální čistící vozidlo bude sloužit na střediscích Karviná a Frýdek-Místek.
 „Předpokládáme, že vozidlo budeme společně využívat pro nadlimitní čištění silnic II. a III. tříd od nečistot a polétavého prachu a to zejména v průjezdních úsecích těchto komunikací obcemi a městy. Karvinsko a Frýdeckomístecko jsou jedny z nejvíce zatížených oblastí polétavým prachem v Moravskoslezském kraji,“ doplnil vedoucí střediska Karviná Jiří Baslar.
 
Asamosber3
 
V současnosti má Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o. k dispozici celkem 13 čistících strojů a to 3 jednoúčelové samosběry a 10 čistících aut s vyměnitelnou nástavbou (v zimním období se z nich stanou sypače).
 
 logo-OPZP
 
Šárka Vlčková