29.10.2013 V současnosti byla dokončena celková rekonstrukce propustku v obci Krásná na komunikaci III/48414. „Celkové náklady na plánovanou opravu, která byla zahájena počátkem října letošního roku, byly přibližně ve výši 400 tis. Kč,“ informoval vedoucí střediska Frýdek-Místek, Správy silnic Moravskoslezského kraje Radomír Vlk.
Těchto objektů, si uživatelé komunikací většinou nevšimnou do doby, než se opravují a v jejich místě bývá částečná uzavírka. Propustky jsou stavby, které slouží pro převádění dešťových vod pod komunikací. „Jsou pro nás velmi důležité, jejich nefunkčnost by znamenala hromadění vody a vymílání tělesa silnic,“ doplnil Radomír Vlk.
 
 
A propustek Krsn 718
 
 
 
Jedná se o stavební objekty, které mívají vnitřní průměry od 0,4 do 2 metrů. Tělesa s většími průměry jsou již evidovány jako mosty. Jen v okrese Frýdek-Místek se nachází přibližně 900 těchto těles. Každým rokem se zkontroluje stav a funkčnost u cca 300 propustků. V letošním roce se kompletně na Frýdeckomístecku zrekonstruovalo 8 objektů.
 
 
A propustek Krsn 000 2
 
 
Jedním z nich je již zmíněný propustek v obci Krásná. „Prvním krokem, celkové opravy, bylo odstranění stávajícího nefunkčního potrubí. Bylo odvezeno cca 20 m3 sutin. Postupně byly odstraněny nevyhovující zbytky betonových trub a ty byly nahrazeny novou rourou z tvrzeného plastu o průměru 0,6 m a délce 12 metrů. Výkop byl postupně zasypáván sypkými materiály a hutněn. Na propustku byla postupně instalována kolmá, vyztužená čela z betonu. Na tento propust bylo ve vrstvách zpracováno postupně 15 m3 betonu.  Po odstranění bednění byly provedeny terénní úpravy. Závěrečnou fází úprav je provedená pokládka živičného koberce tak, aby se již s počátkem zimního období tato část komunikace dala bezpečně bez omezení projíždět,“ vysvětlil postup opravy Robert Jendřejčík, vedoucí cestmistrovství Frýdek-Místek.
 
 
A propustek Krsn 0618 2