25.10.2013 Doprava je jedním z faktorů, který působí na znečištění ovzduší v našem kraji. Automobily svou jízdou prach víří a následně jej všichni dýcháme. Častější čištění komunikací však přispívá ke zlepšení situace. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o. má k dispozici celkem 12 čistících strojů a to 2 jednoúčelové samosběry a 10 čistících aut s vyměnitelnou nástavbou (v zimním období se z nich stanou sypače).
Během příštího roku v rámci obměny vozového parku pořídíme tzv. jednoúčelový samosběr, který bychom měli nakoupit díky dotaci z Evropské unie v rámci Operačního programu životní prostředí. Nadstandardní čištění komunikací již Správa silnic MSK úspěšně realizovala v minulých letech a jednalo se o aktivní projev spoluúčasti kraje na snižování environmentální zátěže a zlepšení pohody obyvatel kolem průtahů silnic městy.
 
A Samosbr 724
                            ilustrační toto
 
Záměr realizace projektu „Speciální čistící vozidlo“ odsouhlasila Rada Moravskoslezského kraje v roce 2012. Jedná se o automobilový jednoúčelový nákladní podvozek s tzv. zametací nástavbou pro zachycení jemného polétavého prachu. Toto vozidlo bude celoročně využíváno pro účely provádění čištění. Náklady na pořízení zmíněného automobilu představují 4,8 mil. Kč včetně DPH, z toho dotace by měla být v maximální výši 90%, tj. Z vlastních zdrojů Správy silnic MSK uhradíme 10%.