22.10.2013 Největší pracovní nápor na údržbu silnic přichází každoročně v zimním období. Proto je potřeba se řádně na zimu připravit. Již během léta byl zpracován Plán zimní údržby silnic I., II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje 2013/2014, který je již pro nadcházející zimní období schválen Radou Moravskoslezského kraje. V současnosti ve většině případů finišují souvislé opravy silnic, které byly plánovány pro rok 2013.
V současnosti probíhá příprava techniky na zimu. To znamená přestavba aut uzpůsobených na letní údržbu na auta se zimním vybavením, jako jsou pluhy, radlice, sypače a nádoby na solanku. Součástí přípravy se provádí seřízení dávkování sypačů nebo seřízení výšky sněhových radlic nad vozovku.  Správa silnic MSK má k dispozici celkem 135 sypačů, 15 sněhových fréz, 29 šípových pluhů a 45 nakladačů. V případě zvýšeného spadu sněhu je možné využít další mechanismy od dalších dodavatelů, se kterými již nyní připravujeme dohody.
 
A technika zima 618
 
V průběhu listopadu se budou instalovat zásněžky v místech, kde vznikají působením větru sněhové jazyky a čištění silnic od napadaného listí.
 
 
V průběhu letních měsíců byl také zahájen návoz posypové soli a drti do skladových hal jednotlivých cestmistrovství za nižší letní ceny. Cena za letní sůl je o cca 200,- Kč/t nižší. V současnosti máme ve skladech navezeno celkem 29 tisíc tun.
A sklady soli zima 522
 
Zimní údržba má dle zákona přesně stanovená pravidla. Je třeba si uvědomit, že v jeden moment nemůžeme mít naše sypače a pluhy všude. Většina problémů vzniká neukázněností řidičů, kteří přecení své řidičské schopnosti a například zatarasí průjezd naší technice. Vznikají tak komplikace a auta údržby se zdržují stáním v kolonách.
 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace provádízimní údržbu, na cca 3 514 km silnic, z toho 33 km rychlostních komunikací, 605 km silnic I. třídy. Do režimu neudržovaných spadá celkem 169 km silnic II. a III. tříd.
 
A technika zima 804
 
 
Součástí příprav na zimu je osazování dopravního značení na chodnících na silničních mostech, které se v zimě neudržují.
 
Oficiální období zimní údržby začíná 1. listopadu a končí 31. března.