inmotion discount
stin

20.12.2017 Dne 14.12.2017  byla schválena Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje aktualizace tzv. „Bílé knihy 2018“ ,která obsahuje seznam investičních staveb a investičních záměrů dle požadavků silničářů, jednotlivých měst a obcí našeho regionu a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na krajské silniční síti prostřednictvím škály konkrétních transparentních kritérií.


Krátká rekapitulace:

 

V roce 2017 bylo ukončeno 21 staveb ve finančním objemu 0,3 mld. Kč.
V realizaci je 11 staveb přecházejících do roku 2018.
Nově zařazených staveb je 21 v odhadovaném nákladu 0,2 mld. Kč.

 

Celkový počet staveb v aktualizované Bílé knize 2018 je 348, v celkovém objemu cca 12,4 mld. Kč

 

 

 

Tento hlavní dokument v oblasti dopravy je zpracováván od roku 2006 a již v říjnu a listopadu tohoto roku byl projednán a schválen Investiční komisí rady kraje, Radou kraje a Výborem pro dopravu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje.