inmotion discount
stin

18.12.2017 V pondělí 18. prosince bude ukončena uzávěra silnice a navazujících mostních objektů v Plzeňské ulici, a to v úseku mezi ulici Rudná – Ferona. Uzavřený úsek bude průjezdný od pondělní 18. hodiny. Stavba je financována za pomoci finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního program (IROP).

Účelem stavby byla rekonstrukce dvou hlavních mostních objektů vedoucích přes Výškovickou ulici a přes tramvajovou trať na ul. Palkovského ve směru na Vodárnu, společně s rekonstrukci zbývající části povrchu takto frekventované komunikace, kde byla znovu použitá technologie opravy povrchu zaručující snížení hygienického limitu hluku na této komunikaci, která probíhá v blízkosti bytové zástavby.

Součástí stavebních prací proto byla rekonstrukce komunikace od křižovatky v Nové Vsi až po sjezdy na ulici Rudnou, vyjma úseků, které byly rekonstruovány v dřívějším období, dále rekonstrukcí dvou mostů na ulici Plzeňské a to mostu nad ulicí Výškovickou u Sportovní arény a most nad tramvajovou tratí na ulici Palkovského. Most přes Výškovickou ulici byl proto rekonstruován a most nad tramvajovou tratí ulici Palkovského byl celý zdemolován a nově vystaven, součástí rekonstrukce ulice Plzeňské byla i částečná oprava čtyř podchodů.

S ohledem na technologickou posloupnost celkového stavebního procesu této stavby, který byl podmíněn schvalováním výluk na tramvajové trati bude v příštím roce zahájena II.fáze této stavby, a to dokončení rekonstrukce pravé části mostu nad ulici Výškovickou u Sportovní arény ve směru na Hrabůvku.

Doprava bude proto opět vedena obousměrně, tentokrát však v úseku mezi přejezdy u ulice Výškovická – Rudná dojde na jaře příštího roku k dopravnímu omezení.