inmotion discount
stin

5.12.2017 Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. prostřednictvím tohoto projektu rozšířila vozový park o 2 referentská vozidla a to v souladu se současnými trendy reflektujícími ekologický provoz vozového parku a s přihlédnutím ke snaze snižovat emise vozidel.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Mezi moderní způsoby ekologického přístupu ke snižování emisí vozidel patří alternativní pohon vozidel resp. motory vozidel umožňující spalování stlačeného zemního plynu (CNG), kdy je zajištěn ekologicky šetrnější provoz v porovnání s konvenčními motory spalujícími benzín nebo naftu. Zakoupená vozidla jsou využívána ke služebním jízdám v rámci správní činnosti zaměstnanců Správy silnic MSK zejména na území statutárního města Ostravy a okresu Ostrava, kde je dostatečná síť čerpacích stanic CNG. V dalším průběhu používání vozidel budou vozidla využívána častěji i na pracovní cesty v rámci celého Moravskoslezského kraje. Kromě přínosu v oblasti ekologie lze předpokládat i provozní úsporu nákladů. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. bude pořizovat další vozidla s pohonem na CNG i v roce 2018.