inmotion discount
stin

13.10.2017  Momentálně je k dnešnímu datu z 39 akcí, které byly naplánovány na tento rok, zrealizováno celkem 29 akcí a 10 akcí je v realizaci, přičemž na plánované akce bylo uvolněno (ze zdrojů MSK a SFDI-Státního fondu dopravní infrastruktury) celkem přibližně 254 miliónů Kč.

Zdroje MSK činí 51,5 miliónů Kč a zdroje SFDI činí cca 203 miliónů Kč.
Na základě výše uvedených skutečností lze tedy uvést, že realizace souvislých staveb se blíží ke splnění všech naplánovaných akcí pro rok 2017.