inmotion discount
stin

12.10.2017  Byla dokončena souvislá oprava silnice III/04614 Sudice-státní hranice. Celkové náklady činí přibližně 5 500 000,-Kč(včetně DPH).

Stavba byla zahájena 4.10.2017, do dnešního dne bylo provedeno
- provedení obrusné vrstvy vozovky ACO 11+ v tl. 50 mm na aplikovaný spojovací postřik - na celém úseku
  stavby v intravilánu obce i v extravilánu.
Ve dnech 10. - 23.10.2017 se bude provádět:
- pokládka a zhutnění krajnic z asfaltového recyklátu v š. 0,5 m
- kontrolní vývrty asfaltových vrstev vozovky
- asfaltová zálivka spár
- nástřik vodorovného dopravního značení