inmotion discount
stin

11.10.2017  V září 2017 započalo Středisko Bruntál rekonstrukci propustku (na silnici III/4586) v obci Brantice. Propustek tvoří polokruhová kamenná klenba, která je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu.

Rekonstrukce spočívala ve vložení/vsunutí polyethylénové trouby DN 800 (do stávajícího otvoru) s následným obetonováním. Původní čela propustku byla odbourána a nahrazena vysvahovanou kamennou dlažbou do betonu, v návaznosti na okolní terén. Bezpečnostní zařízení bylo odstraněno a po rekonstrukci bude vráceno zpět s obnoveným nátěrem.
Jak uvedl Ing. Jaroslav Kala, vedoucí Střediska Bruntál, v současnosti probíhají dokončovací práce a provedená rekonstrukce přispěje k zajištění bezpečnosti silničního provozu a zdraví osob. Rekonstruovaný propustek se nachází na komunikaci, která je jediným přístupovým místem k nádraží ČD.