inmotion discount
stin

10.10.2017  V měsíci září roku 2017 ukončilo Středisko Opava rekonstrukci opěrné zdi (na silnici III/4674) v obci Lhota u Opavy. Původní opěrná zídka z betonových pražců byla nahrazena novou opěrnou zdí z monolitického betonu, v délce 10 metrů, včetně osazení nového zábradlí.

Součástí rekonstrukce byla i výměna silničních obrubníků, v délce 14 metrů a oprava přilehlého okraje vozovky, jak uvedl Ing. Petr Kudela, vedoucí výše uvedeného Střediska Opava. Provedená oprava řešila zabezpečení havarijního úseku krajnice komunikace (stabilizace svahu) před železničním přejezdem.