inmotion discount
stin

4.10.2017  Od poloviny měsíce srpna do konce října 2017 provádí SSMSK p. o., prostřednictvím svých pracovníků (a dle Harmonogramu činností letní údržby) druhé sečení trávy, tzv. druhou seč. Jedná se o sekání trávy a odstraňování travnatých porostů kolem silnic II. a III. tříd v našem kraji. Jde přibližně o 2 700 Km silnic.

Lze uvést, že v současné době již silničáři (s výše uvedenou sečí) finišují, protože, jak řekl technicko-provozní náměstek SSMSK p. o. Mgr. Milan Novák, posekáno mají nyní skoro devadesát procent a zbývá ještě posekat přibližně deset procent travnatých ploch z celkového počtu. Koncem měsíce října pak chtějí být s prací hotovi. Pokud jim to dovolí počasí. K sečení trávy se využívá speciální technika, k dispozici mají silničáři různé druhy sekaček-např. traktorové ramenové, podsvodidlové. Závěrem zbývá dodat krátké konstatování, že totiž zmíněná činnost silničářů má nezanedbatelný vliv na zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Moravskoslezském kraji.