inmotion discount
stin

21. 6. 2017 Až do 29. 7. bude probíhat souvislá oprava povrchu silnice II/443 v úseku délky 1 978 m, od křižovatky se silnicí II/442 u Svatoňovic po zhruba 800 m před křižovatkou se silnicí III/44327 ve Starých Těchanovicích. Stavba je financována z rozpočtu SFDI ve výši 3, 8 milionu korun. Řidiče čekají částečné, ale i úplné uzávěry.

Souvislá oprava vozovky silnice II/443 bude probíhat za omezeného provozu, a to:
a) částečnou uzávěrou: v termínu 26. 6. – 27. 6. 2017 – frézování a příprava podkladu pro pokládku
                                                                                                    vyrovnávací a obrusné vrstvy
                                      v termínu   1. 7. – 14. 7. 2017 – dokončovací práce-krajnice, sjezdy, atd. 
b) úplnou uzávěrou: v termínu 28. 6. – 30. 6. 2017 – pokládka vyrovnávací a obrusné vrstvy vozovky

Objízdná trasa po dobu úplné uzávěry: provoz bude veden vpravo po sil. II/442 k obci Čermná, odbočením vlevo na sil. III/4426 do obce Nové Těchanovice, zde odbočením vlevo po sil. III/4621 ke křiž. se sil. II/443, dále vlevo po sil. II/443 do Starých Těchanovic a zde odbočením vlevo na opravovaný úsek sil. II/443. Dtto v opačném směru. Délka uzavřeného úseku činí  2,8 km. Délka objížďky činí přibližně 9 km.