inmotion discount
stin

15.6. 2017 V rámci II. etapy zahájili silničáři stavební práce na opravě komunikace třetí třídy č. 4591 na trase Krnov – Býkov. Úplná uzávěra platí až do 2. 7. Od pondělka 3. 7. do 26. 7. bude opravovaný úsek uzavřen částečně. Důvodem je zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění opravy, která je financována z rozpočtu SFDI ve výši 6,8 milionů korun. 

Objížďka: obousměrně po silnici   II/459, III/4593,  Krnov –Láryšov -Býkov
Délka uzavírky:  1,670 km
Délka objížďky: 4,3 km
Po dobu úplné uzavírky bude autobusová zastávka Býkov, rozcestí přemístěna na MK parc. č. 1280/6obce Býkov. Linka č. 850811 Krnov-Horní Benešov veřejné linkové osobní dopravy bude vedena objížďkou se závlekem na dočasně zřízenou zastávku. Linka č. 850817 Krnov-Úvalno Lichnov, Dubnice použije v době úplné uzavírky přemístěné zastávky.