inmotion discount
stin

13.6. 2017 V těchto dnech začala souvislá oprava povrchu silnice III/4697 v úseku délky 2, 823 km, od začátku obce Markvartovice po křižovatku se silnicí III/4696. O náklady se dělí Moravskoslezský kraj, který přispěje částkou 4,938 milionů korun, a obec Markvartovice se svou spoluúčastí ve výši 4,12 milionů korun. Stavební ruch bude probíhat za částečného i úplného omezení dopravního provozu, termín ukončení stavby je stanoven na 10. srpna.

Kromě frézování stávajících asfaltových vrstev a položení nového povrchu, dojde k vyrovnání vozovky, seříznutí zvýšených nezpevněných krajnic, celoplošnému očištění a vyčištění silničních příkopů.  Součástí je také oprava a výměna silničních obrubníků a betonové dlažby, výšková úprava stávajících napojení komunikací a vjezdů k sousedním nemovitostem,“ přiblížil investiční technik opavského střediska Správy silnic Václav Jedlička.