inmotion discount
stin

9. 6. 2017 V rámci stavby bude provedena oprava vozovky při zachování současného směrového, výškového a šířkového uspořádání. Součástí budou i opravy autobusových zálivů a zastávek. Vybraná silnice třetí třídy prochází zástavbou v průjezdním úseku ul. Československých tankistů v obci Dolní Lhota. Celkové náklady dosáhnou 8,77 milionů korun, které půjdou z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Mezi 12. 6. a 20. 7. se začnou opravovat svodidla, propustek, obruby a vpusti, od 15. června se předpokládá položení živice.  „Oprava komunikace v řešeném úseku bude probíhat, tak aby byl zachován průjezd. Při finální pokládce obrusné vrstvy vozovky se předpokládá úplná uzávěra v jednotlivých úsecích této stavby. Po dobu výstavby bude zachován přístup ke stávajícím objektům i provoz veřejné osobní dopravy,“ upřesnil vedoucí ostravského střediska Správy silnic Marek Melichárek.

Povrch komunikace vykazuje velmi výrazné poruchy – výtluky, příčné i podélné trhliny, vyjeté koleje.  Oprava bude spočívat ve vyfrézování stávajících podkladů vozovky a položení nových asfaltových vrstev vozovky. Část polorozpadlých betonových obrubníků bude vyměněna, dojde k předláždění a doplnění kamenné dlažby z drobných žulových kostek. Stávající vpusti budou pročištěny, případně výškově upraveny či vyměněny za nové a doplněny o nové plastové kanalizační mříže.

Náročné to bude pro nejen pro řidiče, ale i pro obyvatele Dolní Lhoty. Půjde totiž o souběh dalších staveb, jejichž investorem jsou Severomoravské vodárny a kanalizace, a které budou vzájemně koordinovány. Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu v části trasy komunikace silnice III/46612 ul. Čs. tankistů v blízkosti místních komunikací ul. Hořínůška a ul. Družstevní. Předpokládaný termín realizace je červen 2017. Dále to bude provedení výměny uzávěrů nevyhovujících částí vodovodního potrubí a lokální opravy přibližně 15 m ocelového potrubí v severní části obce.