inmotion discount
stin

9.6.2017 Předpoklad zahájení stavby, která má rozpočet 6,5 milionu korun z krajských peněz, je 12. června. Práce budou probíhat za částečného omezení silničního provozu.

Olámané okraje vozovky, výtluky, množství vysprávek, plošné deformace, rozvětvené síťové podélné a příčné trhliny a hloubková koroze jsou důvodem k opravě silnice třetí třídy v úseku km 0,750 – 2,922 km mezi obcemi Chlebovice a Staříč v okrese Frýdek-Místek,“ popsal vedoucí střediska Správy silnic Radomír Vlk.  V rámci stavby bude provedena také výšková úprava poklopů revizních šachet a šoupat. Současný princip odvodnění se nemění. Dále budou odstraněny nánosy na stávajících krajnicích a dojde k jejich zpevnění recyklátem a obnově vodorovného dopravního značení.